0

Władza liderów opinii

Gdyby zapytać, kto kształtuje opinie w organizacji, w większości przypadków usłyszelibyśmy, że zarząd. To nie do końca prawda. Władzę w tym zakresie sprawują liderzy opinii.