w Efektywność komunikacji, Komunikowanie zmian, Zarządzanie komunikacją
Share on Facebook1Share on LinkedIn6Tweet about this on Twitter

picture

Obecnie w organizacjach mamy do czynienia z ogromną liczbą zmian. Przejście do nowej technologii na małą lub dużą skalę może być trudne, a w połączeniu z dużą ilością zmian w innych częściach pracy może przepełnić czarę goryczy, przy czym decydenci będą decydować się na utrzymanie statusu quo nawet wtedy, gdy nie służy to już potrzebom organizacji. Jak zauważa Deloitte w swoim sprawozdaniu dotyczącym globalnego kapitału ludzkiego z 2017 r., firmy postrzegają technologie cyfrowe jako kluczowy element zakłóceń, przed którymi stają. Twoi klienci muszą przełamywać wszelkie opory przed zmianą technologii, jeśli chcą być konkurencyjni. To samo dotyczy również ciebie.

Jeśli ty lub twoi klienci walczycie z technologią, znajdujecie się w dobrym towarzystwie. W ankiecie dla dorosłych Amerykanów z 2015 r. technofobia lub lęk przed technologią wybiły się ponad lęk przed śmiercią lub wystąpieniami publicznymi (a co ciekawe, także klaunami). Podczas gdy zmagania ze zmianą technologii mogą nie być na etapie „fobii” dla ciebie lub twoich klientów, konsultanci często dostrzegają negatywną reakcję ze strony obecnych lub potencjalnych klientów, gdy zmiana technologii jest kluczowym elementem.

Wiele lat temu zaczęłam swoją karierę, nauczając ludzi, jak używać oprogramowania opartego na systemie Windows, w tym jak zacząć używać myszy komputerowej (tak, jestem taka stara). Widząc, jak ludzie reagowali podczas tych sesji i po nich, wykształciłam w sobie sporo wczesnych perspektyw na temat zmian w miejscu pracy, szczególnie w nowych technologiach. Niektórzy byli entuzjastycznie nastawieni i szybko załapali, o co chodzi, inni wstrzymywali się. Niektórzy rozgryźli całość w pierwszej próbie, a inni potrzebowali więcej praktyki, instrukcji lub wskazówek. Dla tych, którzy walczyli z przystosowaniem się do nowych narzędzi, niechęć wynikała bardziej z potrzeby uzyskania dodatkowych informacji – większej ich ilości niż wymagali tego współpracownicy, nie natomiast konieczności postawienia się w świetle osób „odpornych na zmiany”.

Odporność na zmiany to mit

Obawy związane z próbą korzystania z nowych technologii, zwłaszcza jeśli są schowane za wypowiedziami „jesteśmy na to zbyt zajęci”, mogą po prostu wskazywać na przygniecenie tak przełomową zmianą lub na brak umiejętności zmiany, czy to indywidualnie, czy na poziomie organizacji.

Jeśli podążasz za działaniami Nielsa Pflaeginga (a powinieneś – słuchanie jego przemówień jest na mojej liście rzeczy do zrobienia przed śmiercią), jest on przekonany, że pojęcie oporu na zmiany jest sprzeczne z naszym rozumieniem nauk społecznych i zachowaniem ludzi. Jak elokwentnie pisze: „Im większy opór wobec zmian zauważasz, tym bardziej prawdopodobne jest, że możesz wsadzić sobie twoje metody gdzieś.” Jeśli ludzie nie kupują twojej zmiany, robisz to źle.

Jak zauważyła Sara Saddington w swoim niedawnym artykule o zwinności organizacyjnej, niepokój dotyczący zmian polega raczej na poczuciu niepewności i bezsilności. Nikt nie chce zmian, ludzie chcą czuć kontrolę nad daną sytuacją, która ma miejsce. Zamiast tego, przygotowujmy ludzi do zmian – angażujmy ich w planowanie, pozwalające im wyrazić swoje obawy i zrozumieć, jak będą wspierani przez zmianę – są to istotne elementy, pomagające ludziom czuć się bardziej komfortowo.

Rozwijaj sposób myślenia o zmianie

W „Nowej psychologii sukcesu” Carol Dweck, uważana za lidera w rozwoju sposobu myślenia, twierdzi: „Punkt widzenia, który sobie obierzesz, głęboko wpływa na sposób, w jaki prowadzisz swoje życie”. Wiele osób ma niewielkie pojęcie o tym, czy są oni „dobrzy w technologii” i są bardziej otwarci na przełomowe zmiany przy użyciu okularów „poszerzających sposób myślenia”.

Ludzie w pierwszej kolejności muszą postrzegać siebie jako przygotowanych – płynne wprowadzenie tematów związanych z technologią w rozmowy o miejscu pracy może pomóc w unormowaniu zmiany technologicznej jako regularnej, ciągłej działalności. Będzie to oznaczać znalezienie sposobów na włączenie jej w istniejące spotkania zespołu lub dyskusje. Zaproponuj swoim klientom, żeby rozważyli wprowadzenie narzędzia „lunch i nauka”, gdzie członkowie zespołu dzielą się aplikacjami lub innymi narzędziami technologicznymi, które pomogły poprawić ich pracę. Mogą istnieć nowe sposoby wykorzystania istniejących narzędzi, takich jak intranet lub strony wiki, w których członkowie zespołu mają możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami. Możesz także zachęcić swoich klientów do podjęcia dyskusji na temat własnych narzędzi i technologii podczas ich każdego regularnego spotkania.

[Zapraszamy na szkolenie Design thinking: projektowanie efektywnej komunikacji, dostarczające wiedzę i narzędzia niezbędne każdemu specjaliście ds. komunikacji w organizacji.]

Zapewnij bezpieczne zmiany

Jak zauważa John Cutler w swoim artykule na temat tego, w jaki sposób psychologiczne poziomy bezpieczeństwa i zaufania manifestują się na różne sposoby w obrębie zespołów: „Bezpieczeństwo odblokowuje zdolność zespołu do refleksji, podejmowania trudnych wyzwań i trudnych dyskusji”.

Musisz zachęcić swoich klientów do przyjrzenia się uważniej, w jaki sposób zespoły radzą sobie z porażką w swoich organizacjach. Jeśli ludzie boją się poważnych konsekwencji niepowodzenia, zamiast zrozumieć, że jest to normalna część rozwoju umiejętności, będzie im trudno okazywać otwartość i podekscytowanie wprowadzaniem nowych technologii do ich pracy.

Jak zauważa Paul Gibbons w „Nauce o udanej zmianie organizacyjnej”, uczenie się sprawności może stać się kluczowym elementem skuteczności zespołu dla osób, które mają „zdolność i chęć uczenia się z doświadczeń, a następnie optymalnego wykorzystania tych lekcji do nowych sytuacji.” Jeśli klienci mogą zrozumieć, jak oceniać przeszłe zmiany i wyciągać wnioski z ich wyników, doświadczenie – pozytywne czy nie – stanie się podstawą do bardziej efektywnych zmian w przyszłości.

Bądź przykładem zmiany technologicznej dla twoich klientów

Kiedy myślisz o tym, jak pomóc swoim klientom lepiej reagować na nowe technologie, najpierw spójrz uczciwie na własne nastawienie do zmian. Jak radzisz sobie z włączeniem nowej technologii lub zmianami w pracy? Gdzie możesz poprawić sposób ich adaptacji?

Jeśli nie chcesz eksperymentować z nowymi technologiami lub aplikacjami, zadaj sobie pytanie, dlaczego tak jest. Czy zwlekałeś, ponieważ w przeszłości miałeś złe doświadczenia? Jeśli tak, w duchu „nie ma złych wyników, tylko możliwości uczenia się”, zadaj sobie pytanie, co inaczej będzie trzeba zrobić następnym razem. Jeśli nie poświęciłeś czasu na skupienie się na technologicznej stronie twojej firmy, spróbuj nawiązać kontakt z firmą zajmującą się technicznymi kwestiami , takiej jak Product Hunt, lub poproś o porady od doświadczonych znajomych.

Technologia nie musi skazywać na niepowodzenie. Jeśli zmiana, zarówno próba, jak i błąd, który za tym idzie, mogą być naturalną częścią pracy, nie ma się czego obawiać. Nawet jeśli się nie uda, wiemy, że nie będziemy oceniani wyłącznie przez pryzmat błędów, które popełniliśmy i konsekwentnie będziemy starali się je wyeliminować. Jeśli argument (dla ciebie lub twoich klientów) to „nie mam czasu”, kop głębiej, by znaleźć blokady, które zapobiegają ciągłemu przyswajaniu i zainteresowaniu zmianą, i podejmuj kroki w celu ich usunięcia.

Zmiany technologiczne zawsze będą nam towarzyszyć. Ci, którzy zorientują się, jak zintegrować ją ze swoją pracą, bez wątpienia będą w stanie wykorzystać te same strategie do usprawnienia innych części swoich firm. Musisz tylko podjąć pierwszy krok i pójść dalej tą drogą.

Artykuł „Technology Change: Overcoming Resistance” został opublikowany na stronie www.consultants.actionable.co 

pictureAlyssa Burkus jest szefem działu Actionable.co, gdzie odpowiada za tworzenie treści edukacyjnych dla platformy Actionable Conversations, która pomaga zespołom i liderom budować umiejętności i zaangażowanie, a także dla stron internetowych Actionable. Alyssa jest również założycielem Shift Wisdom, firmy konsultingowej ds. zmian w Toronto, w Kanadzie, od czasu do czasu pracuje w innych witrynach, w tym CIO.com i HR.com.

Ilustracje: “Icon made by Freepik from Flaticon.com”

 

Share on Facebook1Share on LinkedIn6Tweet about this on Twitter