w Badania, Raporty, Trendy, Zaangażowanie i komunikacja
Share on Facebook3Share on LinkedIn4Tweet about this on Twitter

picture

Każdej organizacji zależy na tym, by jej pracownicy byli bardziej efektywni, nastawieni na dobro klienta oraz mocno związani z miejscem pracy. Zaangażowanie pracowników to przecież nie tylko większa wydajność, ale także napędzanie sukcesu firmy.

Firma Quantum Workplace specjalizuje się w przeprowadzaniu sondaży dla pracowników, które pozwalają na wyrażanie swoich opinii dotyczących pracodawców. Już po raz siódmy przygotowała raport z wynikami badań, w których wzięło udział ponad pół miliona pracowników z ponad 8700 amerykańskich organizacji. Wynika z nich, że firmy, które cechują się wysokim zaangażowaniem zespołu, umocniły swoją pozycję na rynku, zauważyły wzrost w dochodach oraz nie mają problemów z zachowaniem swoich pracowników.

Od czego zależy zaangażowanie?

„Wierzę, że ta firma odniesie sukces w przyszłości” – która organizacja nie chciałaby być w ten sposób opisywana przez swoich pracowników? Według raportu z takim właśnie stwierdzeniem zaangażowani pracownicy zgadzają się najczęściej. Na drugim miejscu chwalą oni firmy za sprawiedliwe traktowanie zatrudnionych osób bez względu na ich wiek, pochodzenie czy płeć oraz wypracowanie u nich poczucia dumy z pracy w danej firmie. Mało korzystnie wygląda natomiast poziom zadowolenia ze zdobywania własnego doświadczenia czy z gwarancji rozwoju. Przy tak dużej nadziei na sukces firmy, pracownicy skarżą się najbardziej na brak zrozumienia zmian zachodzących w ich organizacji. Mimo, że mają świadomość równego traktowania, nie są oni przekonani do tego, że ich wynagrodzenie jest sprawiedliwe.

Jednym z czynników, który także pozytywnie wpływa na zaangażowanie, jest świadomość, iż współpraca wiąże się z większą efektywnością. Jednakże, według raportu Quantum Workplace, pracownik, który wnosi swoje umiejętności w pracę zespołu, nie widzi przy tym szansy uznania ze strony pracodawcy czy nagrodzenia swoich starań. Pracownicy nie przywiązują się wobec tego do miejsca pracy, mimo że wielu z nich uważa je za interesujące.

Przeprowadzone badanie pokazuje, że w ostatnim roku poczucie sprawiedliwego wynagrodzenia u pracowników wzrosło o prawie 5%, natomiast już blisko 4% z nich przyznaje, że dodatkowe świadczenia oferowane przez firmę, w której pracują, wychodzą naprzeciw oczekiwań ich i ich rodzin. Zaangażowanie w sukces firmy, motywowane chęcią awansu wzrosło o 2,35%, przy czym o 2,15% wzrosło także poczucie wspólnej odpowiedzialności oraz celu. Zaufanie wobec przełożonych poprawiło się o całe 2,16%, spadło jednak przekonanie, że można polegać na swoich współpracownikach. Wraz ze wzrostem zaangażowania we współpracę, obniżył się jednak znowu poziom przywiązania do firmy oraz poczucie gwarancji, iż dane stanowisko wiąże się z profesjonalizmem czy poszerzaniem własnych umiejętności. Wyniki wskazują, że w bieżącym roku zadowolenie z efektów pracy swojej i swoich współpracowników spadło u pracowników o prawie 2,25%.

Zaangażowanie to inwestycja w przyszłość

Spośród wszystkich wypowiedzi pracowników natrafiono na takie, które pozwalają zrozumieć, na czym polega długotrwałe utrzymanie ich zaangażowania. Najważniejszymi są przede wszystkim poczucie, że dana praca pozwala na rozwijanie swoich mocnych stron oraz bezgraniczne zaufanie wobec przełożonych, których działania prowadzą do sukcesów firmy. To drugie twierdzenie łączy się jednak z przekonaniem, że to właśnie przełożeni cenią sobie pracowników jako najważniejsze źródło zasobów organizacji. Dlatego też, motywowani perspektywą dużych osiągnięć oraz uznaniem, pracownicy chętnie wnoszą wkład w przydzielane im obowiązki. Dodatkowo, spore znaczenie ma przekonanie o tym, iż ich opinie oraz starania nie są obojętne na danym stanowisku, a przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania firmy. Wszystkie te przekonania sprowadzają się do wcześniej przytaczanego motto „Wierzę, że ta firma odniesie sukces w przyszłości”, które, zakorzenione u pracownika, stanowi główną siłę napędową do działania.

Nadal jest czas na poprawę

Podczas badań ankietowani, posługując się 6-stopniową skalą, często zakreślali środkowe jej punkty, nie będąc do końca pewnymi tego, czy mogą zgodzić się z prezentowanym stwierdzeniem, czy też nie. Wśród stwierdzeń o największym stopniu niepewności (aż blisko 27%) pojawiło się wyżej wspomniane przekonanie, że pracownik rozumie wszystkie zmiany wprowadzane w firmie. Pracownicy w ponad 24% nie są też pewni, czy ich wynagrodzenie jest sprawiedliwe. Pozostałe dwa stwierdzenia, do których prawie 22% badanych nie potrafiło się ustosunkować to „Jeśli przyczynię się do sukcesu firmy, zostanę zauważony” oraz „Widzę wzrost swojego profesjonalizmu i możliwość kariery w tej firmie”.

Rozumienie przez pracownika zmian zachodzących w firmie pojawiło się na korzystnym poziomie w badaniu z 2016 roku. Wynosiło ono wtedy blisko 68% odpowiedzi ankietowanych, tymczasem o braku zrozumienia zmian mówiło tylko nieco ponad 5% pracowników. Reszta pozostała niepewna wobec tego stwierdzenia. Nie wszystko więc stracone – oznacza to, że w przypadku, gdy pracownik nie czuje się do końca dobrze z tym, w jaki sposób dana zmiana w firmie jest komunikowana, pracodawca nadal ma szansę na zmianę jego samopoczucia. W szczególności firmy, które w ostatnim czasie doświadczyły fuzji, powinny położyć duży nacisk na zbudowanie poczucia pewności u swoich pracowników, gdyż według badań Quantum Workplace wypadają one gorzej w porównaniu do pozostałych firm.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

Podobno w niektórych przypadkach apetyt rośnie w miarę jedzenia. Niestety, spośród wszystkich pracowników to właśnie u tych, którzy pracują mniej niż rok zaangażowanie jest na najwyższym poziomie, o czym mówi prawie 80% ankietowanych. Pracownicy o najmniejszym stopniu zaangażowania, patrząc na 65% odpowiedzi, mają za sobą już 6-9 lat pracy. Drobna poprawa następuje dopiero po piętnastu latach doświadczenia.

Czy zaangażowanie pracownika zależne jest od jego stanowiska w firmie? Według raportu, u ankietowanych, którzy pracują jako członkowie zarządu, blisko 92% może pochwalić się dużą chęcią do pracy. Zaraz na drugim i trzecim miejscu znajdują się kolejno dyrektorzy firm oraz menadżerowie. Niższy odsetek zaangażowanych pracowników widać w przypadku kierowników liniowych – blisko 70% oraz pracowników bez podwładnych – 65%. Poziom zaangażowania ma związek z przekonaniem o tym, że każdy wkład własny w pracę liczy się dla całej organizacji. To właśnie u pracowników bez podwładnych poczucie to znajduje się wśród najważniejszych czynników, warunkujących zadowolenie w firmie. Nic więc dziwnego, że ich chęć do pracy wypada najsłabiej, gdy nie dostrzegają wagi swojej pracy w skali całej organizacji.

Sukces firmy nie zależy wyłącznie od wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz sprawnie zarządzającej kadry – liczy się przede wszystkim zaangażowanie szeregowych pracowników, o które obecnie walczy wiele organizacji. Na zaangażowanie to wpływa ogrom  czynników, takich jak przekonanie o sensie swoich działań, perspektywa rozwinięcia swoich umiejętności, sprawiedliwe traktowanie czy świadomość zmian zachodzących w firmie. U każdego pracownika potrzeby wyglądają jednak różnie. Przed organizacjami stoi spore wyzwanie, ale także ogromny wachlarz możliwości. Warto dołożyć więc wszelkich starań, gdy stawką jest zadowolenie całego zespołu i poczucie wspólnego dążenia do celu.

Całość raportu można pobrać ze strony Quantum Workplace

Ilustracje: “Icon made by Freepik from Flaticon.com”

Share on Facebook3Share on LinkedIn4Tweet about this on Twitter