w Efektywność komunikacji, Komunikacja kierownicza, Kultura organizacyjna, liderzy opinii, Zaangażowanie i komunikacja, Zarządzanie komunikacją
Share on Facebook1Share on LinkedIn3Tweet about this on Twitter

pictureJeden z wiodących naukowców odkrywa cechy, które prowadzą do zbudowania efektywnych kultur firmowych.

Istoty ludzkie są z natury zaprogramowane na tworzenie relacji. W ten sposób uczymy się, rozwijamy i potrafimy przetrwać jako gatunek. W pracy jest tak samo. Dążymy do tych samych bliskich więzi i kontaktów ze współpracownikami, menedżerami i klientami w celu nadania sensu pracy, a dobra współpraca ma przynieść znaczące rezultaty.

Dlatego uważam, że w gospodarce opartej na relacjach, gdzie zaufanie i przejrzystość to cechy definiujące niektóre z najlepszych marek na tej planecie, w pracy dominują nadal kultury toksyczne, co poważnie wpływa na zdrowie pracowników (i jest bardzo kosztowne dla firm), pracę zespołową, wydajność i wyniki.

Dopóki nie zrezygnujemy z systemowego myślenia menedżerskiego, zakotwiczonego w skamieniałych ideałach rewolucji przemysłowej, gdzie autokraci i biurokraci, stojąc na szczycie łańcucha pokarmowego, odpowiadają za kontrolę, władzę, zasady i decyzje, kryzys związany z zatrudnieniem pozostanie nie do rozwiązania.

Jednak jak przy każdym złoczyńcy w historii, jest i bohater. W tym przypadku odwrócenie problemu toksycznych kultur w miejscach pracy zaczyna się od jednej podstawowej przesłanki: budowanie kultury służącego przywództwa (servant leadership), która nadaje ton stwarzając środowisko napędzające ludzkie osiągnięcia, w zależności od tego, jak ludzie ze sobą powiązani.

 

Badanie

Dr Jim Laub, naukowiec badający przywództwo i prezes OLAGroup (jeden z naszych partnerów), przeprowadził szerokie badania dotyczące wpływu służącego przywództwa na efektywność pracowników. Jego oryginalne badania odpowiadają na trzy pytania:

Jak zdefiniować służące przywództwo?

Jakie są cechy służącego przywództwa?

Czy można ocenić obecność tych cech w organizacjach?

Podczas poszukiwania odpowiedzi Dr Jim Laub podjął się dokładnego przeglądu bieżącej literatury, aby określić, co zostało dodane do fundamentalnej pracy Roberta K. Greenleafa, założyciela nowoczesnego ruchu służącego przywództwa. Dziś wiele uczelni wyższych i uniwersytetów obejmuje służące przywództwo w swoich programach nauczania, a setki firm (w tym „Best Companies to Work„) uwzględniają filozofię Greenleafa.

Następnie Dr Laub przeprowadził trzyczęściową ankietę Delphi z czternastoma wiodącymi autorytetami z dziedziny służącego przywództwa, w tym m.in. z Jimem Kouzesem, współautorem bestsellerowej i wielokrotnie nagradzanej książki „Przywództwo i jego wyzwania”; Tomem Petersem, autorem klasycznej książki „Poszukiwanie doskonałości w biznesie”; i Jackiem Lowe, Jr., byłym prezesem TDIndustries (TD).

Specjaliści wnioskowali na podstawie tego, co pisali o przywództwie lub czego nauczyli się na ten temat na poziomie uniwersyteckim. Ten panel ekspertów został poproszony o określenie cech służącego lidera i ich ocenę (więcej o tym za chwilę).

W końcowym badaniu dr Laub podbił stawkę. Określone cechy służącego przywództwa zostały wykorzystane do opracowania narzędzia do oceny diagnozowania zdrowia organizacyjnego w przedsiębiorstwie – narzędzia oceny OLA (Organizational Leadership Assessment – OLA). Oryginalna wersja testu terenowego OLA została przeprowadzona z 828 osobami z 41 organizacji reprezentujących różne stany w Stanach Zjednoczonych oraz jedną organizację z Holandii (od tamtej pory narzędzie było sprawdzone na ponad 1200 organizacji).

Stwierdzono, że OLA jest rzetelnym narzędziem służącym do pomiaru przywództwa w organizacji i nadal pozostaje pierwszym i najważniejszym instrumentem na rynku, ściśle stosowanym do oceny zachowań przywódczych, zmieniających kulturę firmy (używamy jej z naszymi klientami).

Na podstawie przeglądu szerokiej literatury i wieloetapowych wyników Delphi Dr Laub odpowiada na trzy postawione wcześniej pytania:

Jak zdefiniować służące przywództwo?

Służące przywództwo jest zrozumieniem i praktyką przywództwa, które stawia dobro tych, którym się lideruje, ponad interesy lidera.

Jakie są cechy służącego przywództwa?

Służące przywództwo promuje docenianie i rozwój ludzi, budowanie wspólnoty, praktykę autentyczności, zapewnienie przywództwa dla dobra tych, którymi się kieruje, oraz dzielenie się władzą i statusem dla wspólnego dobra każdej jednostki, całej organizacji i tych, którym służy organizacja.

Czy można ocenić obecność tych cech w organizacjach?

Organizacje mają znaczący wpływ na ludzi zatrudnionych, na klientów, którym służą i na społeczeństwo w ogóle. Ten wpływ wykracza poza jednego lub nawet grupę liderów. Służące przywództwo powinno stać się charakterystyczną kulturą organizacyjną, aby przynieść największe korzyści. Dlatego OLA został zaprojektowany do oceny cech służącego przywództwa w całej organizacji.

 

Sześć zdefiniowanych cech.

Prace dr Lauba nadal są w czołówce badań odpowiadających na pytanie „Dlaczego struktury przywództwa i kultury firm tak często upadają?” Jak stwierdzono, odpowiedź leży w tym, co uznał za sześć definicji, które prowadzą do dobrego zdrowia organizacyjnego:

1. Liderzy wykazują autentyczność:

2. Liderzy cenią innych:

 • Wierząc i ufając ludziom.
 • Pozytywnie postrzegając ludzi, wykazując szacunek i godność.
 • Stawiając innych przed siebie.
 • Słuchając – wrażliwie i bezstronnie.

3. Liderzy sprzyjają rozwojowi ludzi:

 • Zapewniając edukację i rozwój.
 • Rozwijając potencjał.
 • Modelując odpowiednie zachowania.
 • Budując innych poprzez zachęcanie i afirmację.

4. Liderzy zapewniają przywództwo:

 • Tworząc wizję przyszłości.
 • Wykorzystując intuicję i dalekowzroczność, aby kierować organizacją.
 • Wykazując inicjatywę i idąc wciąż naprzód.
 • Wyjaśniając cele i oczekiwania.

5. Liderzy dzielą się przywództwem:

 • Dzieląc się władzą z innymi.
 • Dzieląc się statusem w odniesieniu do pozycji, honoru i autopromocji.
 • Używając perswazji zamiast przymusu do wywierania wpływu na innych.
 • Nie nadużywając władzy.

6. Liderzy budują wspólnotę:

 • Wzmacniając relacje i odnosząc się dobrze do innych.
 • Promując poczucie przynależności i więzi dla wszystkich członków zespołu.
 • Współpracując ze sobą, podkreślając pracę zespołową.
 • Doceniając różnice między innymi – różne talenty, kultury, osobowości i punkty widzenia.

 

Choć formuła sukcesu zdrowia organizacyjnego i przywództwa została określona, przewaga konkurencyjna jest po stronie organizacji skupiających się na wyborze właściwych liderów i ciągłym ich rozwijaniu, gdzie zachowania są na stałe zakorzenione i praktykowane przez zarówno liderów, jak i pracowników.

 

Artykuł ”Research: 6 Things Great Leaders Always Do (But Mere Bosses Typically Fear)” został opublikowany na stronie www.inc.com

pictureMarcel Schwantes jest mówcą, trenerem ds. przywództwa, doradcą i felietonistą. Założył Leadership From the Core, aby pomagać liderom w odkrywaniu klucza do pełnego zaangażowania w nadzwyczajne działania u ludzi.

Ilustracje: “Icon made by Freepik from Flaticon.com

Share on Facebook1Share on LinkedIn3Tweet about this on Twitter