w Efektywność komunikacji, intranet, Kultura organizacyjna, liderzy opinii, Zaangażowanie i komunikacja
Share on Facebook3Share on LinkedIn7Tweet about this on Twitter

pictureTechnologia i internet sprawiły, że telepraca stała się wygodna dla współczesnych firm i pracowników. Zachęty są jasne: dla pracodawców obniżyły się koszty biurowe; dla pracowników oznaczało to elastyczne miejsce pracy. Firmy, które wykorzystują do pracy zespoły wirtualne, wiedzą, że osobiste więzi są ważne dla zaangażowania zespołu i wydajności. Kilka taktyk może pomóc wirtualnym grupom stworzyć niezbędne ludzkie relacje.

Zbuduj powiązanie z życiem osobistym pracowników

Jesteśmy jak wyspy na morzu, rozdzielone na powierzchni, ale połączone głęboko” – William James, amerykański filozof

Zasadniczym aspektem prowadzenia działalności jest łączenie się z pracownikami na poziomie osobistym poza aspiracje zawodowe. Dotyczy to zwłaszcza wirtualnych zespołów, w których fizyczna nieobecność może powodować odseparowanie. Jak twierdzi prezes, firmy, które stawiają ludzkie zaangażowanie na pierwszym miejscu, mogą sprawić, że rozproszone zespoły będą produktywniejsze niż te pracujące w jednej lokalizacji.

Nawiązanie relacji międzyludzkiej może być tak proste, jak zadawanie pytań, co porabia członek zespołu w domu lub, aby zachować bardziej profesjonalny ton, zachęcanie członków zespołu do dzielenia się opowieściami o ich ostatnim sukcesie biznesowym. Może to pomóc wirtualnym członkom zespołu pokonać izolację fizyczną i poczuć się częścią zespołu. Firmy mogą również wykorzystywać różnorodność środowisk pracy wirtualnego pracownika jako początek rozmowy. Na przykład, gdy podczas rozmowy konferencyjnej pojawią się szumy tła – np. szczekanie psa lub płaczące dziecko – zamiast prosić pracownika o wyciszenie połączenia, Keith Ferrazzi zaleca: „Skup się na chwilę na hałasie, krzyku lub dzwonku telefonu. Wykorzystaj go jako powód, aby zaangażować się w sposób, który wykracza poza wstępne osobisto-profesjonalne zameldowanie.” Weź pod uwagę takie działania, jak stymulowanie więzi, zaufania i zaangażowania wśród odległych współpracowników.

 

Spraw, by spotkania były bardziej angażujące

Grupy początkowo spotykały się z zainteresowaniem […] by zwiększyć zaangażowanie i motywację. Są teraz uwielbiane, ponieważ są twórcze i innowacyjne, często ich decyzje są lepszej jakości niż te podejmowane przez jednostki, a także czynią życie w organizacji lepszym.” – Harold Leavitt, amerykański psycholog zarządzania.

Ludzie, którzy skupiają się na wspólnym celu, od dawna uznawani są za cenny atut firmy. Aby utrzymać swoich wirtualnych pracowników i promować lojalność zespołu, firmy mogą sprawić, że spotkania będą bardziej komfortowe i interesujące.

Delivering Happiness to firma, która odrobiła takie ćwiczenie: na początku telekonferencji pracownicy proszeni są o utrzymanie bezpośredniego kontaktu z kamerą, tak aby każda twarz pojawiała się obok siebie, jak w przypadku czołówki serialu The Brady Bunch. Firma gra także hitową piosenkę „Stayin ‚Alive”, aby przedstawić kolejny temat spotkania i podnieść telepracowników do tańca. Więcej firm podkreśla to, co dla Delivering Happiness jest oczywistą wartością: serdeczność. Platforma pracowników Cracker Barrel, dąży na przykład do stworzenia rodziny, a nie grupy kolegów, jak robi to niezliczona ilość innych pracodawców.

Ważnym jest, aby firmy wirtualne miały wytyczne dotyczące wirtualnych spotkań, takie jak zniechęcanie pracowników do wielozadaniowości oraz prowadzenie rozmów związanych z celem spotkania. Daje to gwarancję, że element „zabawy” podczas spotkania nie narusza jego wydajności.

Jedynym sposobem na to jest wyznaczenie wirtualnego „mistrza Yody” – kogoś, kto ma skłonność do wykrywania pominiętych punktów spotkania i odzywa się, gdy dyskusje są zbyt przesadzone – aby utrzymać rozmowy zgodne z harmonogramem spotkania.

 

Wybierz odpowiedniego Wirtualnego Lidera Zespołu

Posiadanie wirtualnego lidera, który docenia międzyludzkie powiązania i praktykuje wspomniane wyżej taktyki, może wzmocnić funkcjonowanie zespołu. Właściwy lider powinien być w stanie poczuć, kiedy ludzie czują się odizolowani, kiedy brakuje zespołowi zaangażowania lub gdy wirtualni członkowie potrzebują wzmocnienia więzi. Zdalni pracownicy często starają się równoważyć pracę i życie rodzinne; wirtualny menedżer powinien więc nadawać priorytet przeplatającym się u pracowników celom prywatnym i zawodowym, ułatwiając osiągnięcie takiej równowagi.

Na przykład menedżer może poinformować pracownika wirtualnego, gdy klient przyjmuje ofertę, że może prowadzić cały projekt z domu. Menedżer może również organizować zabawy i spotkania, kiedy wirtualny zespół osiąga kolejne kamienie milowe. Badania wykazały, że brak fizycznych informacji może mieć wpływ na synergię wirtualnej grupy, określoną jako przejrzysta komunikacja i wydajna praca zespołowa. Wirtualny lider powinien być szczery, wyjaśniać cele firmy i wyeliminować niepewność, aby zmniejszyć zamieszanie, niezrozumienie i oderwanie się od wirtualnych członków zespołu.

Firmy nie mogą wprowadzać innowacji, reagować na zmieniające się potrzeby zainteresowanych stron ani działać sprawnie, dopóki nie będą miały dostępu do odpowiednich, aktualnych i ważnych informacji” – napisali autorzy Harvard Business Review, James O’Toole i Warren Bennis, którzy wspierają szczerość w pracy. Wirtualni liderzy biznesu, którzy potrafią to osiągnąć, mogą pomóc zdalnym pracownikom ufać sobie nawzajem i firmom.

 

Doceniając zaangażowane relacje międzyludzkie

Dzięki łatwości pracy za pośrednictwem internetu więcej firm pozwala pracownikom na telepracę, co powoduje wzrost liczby wirtualnych pracowników. Pracownicy zdalni mogą stacjonować praktycznie gdziekolwiek, co sprawia, że przedsiębiorstwa muszą tworzyć wirtualne zaangażowanie poprzez łączność osobistą; może to zwiększyć produktywność firmy i pomóc członkom zespołu osiągnąć lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Ferrazzi podsumowuje znaczenie więzi ludzkiej w następujący sposób:

Żaden z zespołów nie osiągnie doskonałości jako zbiór indywiduów działających niezależnie. Należy sprawić, by ludzie byli bardziej otwarci na związek z ich wirtualnym plemieniem, co można tłumaczyć «bo ja cię lubię, chcę ci pomóc». Tak zaczyna się prawdziwa synergia.

 

Artykuł ”Empowered Connectivity: How Virtual Teams Create a Human Connection” został opublikowany na stronie www.switchandshift.com/blog

 

picture
Wendy Reid jest specjalistką ds. marketingu, zajmuje się mediami cyfrowymi i projektowaniem graficznym. Jest autorką na LoginExpert. Wendy Reid ukończyła studia marketingowe na University of Columbia.

 

Ilustracje: “Icon made by Freepik from Flaticon.com

Share on Facebook3Share on LinkedIn7Tweet about this on Twitter