w Efektywność komunikacji, Komunikacja kierownicza, Kultura organizacyjna, Zarządzanie komunikacją
Share on Facebook4Share on LinkedIn4Tweet about this on Twitter

pictureDobra firma musi maksymalnie wykorzystać wszystkie narzędzia ze swojego arsenału. Jednak jedno często jest niedoceniane: tworzenie i wzmacnianie społeczności uczących się. Społeczności zbudowane na bazie organizacji o kulturze uczenia się, mogą być potężną siłą napędową zmian i ulepszeń, a ich udana implementacja może zapewnić silniejszą siłę roboczą.

Poprawnie rozwinięte uczące się społeczności tworzą środowisko, w którym wszyscy mogą uczestniczyć w myśleniu, rozwiązywaniu problemów i działaniu, aby osiągnąć cele.

 

Budowanie społeczności uczącej się

Aby zrozumieć korzyści, jakie niosą ze sobą społeczności uczące się, przyjrzyjmy się procesowi ich budowania od podstaw. Tworzenie społeczności uczącej się może wydawać się proste, ale jest wiele rzeczy, które mogą pójść nie tak.

Skuteczna komunikacja ze społecznością uczącą się i wewnątrz niej jest jednym z najtrudniejszych aspektów tego procesu. Zbyt często społeczności uczące się zawodzą z powodu słabej komunikacji, braku jasnych celów, źle zdefiniowanych procesów decyzyjnych i/lub toksycznych środowisk konkurencyjnych.

Skoro tak wiele może pójść nie tak, jak możemy sprawić, by wspólnota ucząca się odniosła sukces? Jest to możliwe – wystarczy skupić się na trzech P: planie (plan), personelu (people) i personalizacji (personalize).

 

Plan

Jak w przypadku wszystkich wartościowych przedsięwzięć, posiadanie planu jest niezbędne dla osiągnięcia sukcesu. Zanim zaczniesz, określ cel społeczności. Stwórz oparty na celach plan działania, który chcesz wykonać, i rozwijaj społeczność uczącą się z myślą o tym planie.

Po zdefiniowaniu celu uzyskasz lepszą kontrolę celów i zadań dla swoich pracowników. Wiedza o tym, co chcesz osiągnąć, pomaga wyznaczyć kierunek do osiągnięcia celów.

Po rozwinięciu ogólnego celu omów logistykę. Jak często grupa będzie się spotykać? Czy spotka się osobiście, czy za pośrednictwem mediów społecznościowych? Jak będzie funkcjonować grupa? I co najważniejsze, kto będzie liderem lub moderatorem społeczności uczącej się? Udzielenie odpowiedzi na te pytania pomoże w uniknięciu problemów z komunikacją, które mogą zakłócić spotkanie.

Ustalając te wytyczne, społeczność ucząca się zaczyna rozumieć, jak komunikować się w grupie. Odpowiedzi na te pytania stworzą także atmosferę szacunku i współpracy, które wyróżnią Was na tle konkurencji.

 

Personel

Społeczność nie działa bez ludzi, a to ludzie tworzący społeczność uczącą się decydują, jak efektywna będzie ta grupa. Budowanie relacji między członkami grupy ma kluczowe znaczenie dla ich zdolności do współpracy.

Przede wszystkim każdy musi się przedstawić i zaznaczyć, co wniesie do spotkań i co ma nadzieję z nich wynieść. Zaoferuj listę działań, które przełamią pierwsze lody, by zbudować relacje. Pomyślne wystartowanie ze wszystkimi członkami społeczności pomoże dokładnie zrozumieć, kto tworzy społeczność i co wnosi do dynamiki grupowej. Pomoże to także przywódcom społeczności zrozumieć, które obszary dynamiki grupowej wymagają wzmocnienia.

Gdy społeczność już się zna, grupa powinna ustanowić lidera, który będzie ją reprezentował. Możesz wyznaczyć lidera, ale lepiej, gdy grupa sama się co do niego zgadza. Obowiązkiem lidera jest zrozumienie funkcji i celów grupy, a także zapewnienie realizacji zadań i spotkań na bieżąco. Lider grupy zapewnia, że ​​cele społeczności są realizowane w sposób najlepiej pasujący do społeczności uczącej się.

 

Personalizacja

Po uporządkowaniu grupy i wybraniu lidera możesz wziąć pod uwagę jej cechy osobiste. Każda społeczność ucząca się jest wyjątkowa, nie tylko ze względu na swoje cele i członków. Każda osoba wprowadza różne style uczenia się, mocne i słabe strony, a społeczność ucząca się musi rozumieć dynamikę grupy i dostosowywać swoje strategie z uwzględnieniem różnych jej członków.

Społeczności uczące się muszą zadbać o to, aby każdy współpracował i budował na podstawie swoich pomysłów. Ponieważ każda grupa jest wyjątkowa, to rozwiązanie będzie również wyjątkowe. To od ciebie, lidera i społeczności uczącej się zależy, czy bierzecie pod uwagę jej cechy osobiste na tyle sprawnie, aby zespół jak najlepiej wykorzystał swoje spotkania i aktualizacje statusu.

 

Korzyści ze społeczności uczenia się

Korzyści dla społeczności uczącej się opierają się na prostej zasadzie: wynosisz tyle, ile wnosisz. Społeczność, która spotyka się regularnie i słucha każdego z członków grupy, osiąga znacznie więcej niż społeczność, która spotyka się rzadko i jest zdominowana przez pojedynczy głos.

Jedną z zalet tworzenia społeczności uczących się jest to, że można je zastosować do wszystkiego. Niedawne badania ujawniły, że nauczyciele stosujący w swojej klasie tę koncepcję mieli niesamowite rezultaty. Uczniowie zaczęli mieć większą motywację do pracy i większą wydajność podczas testów. Kulminacją była grupa uczniów o zwiększonej aktywności, ponieważ zyskali pewność siebie, swojej pracy i wykształcenia.

 

[Zapraszamy na szkolenie: Efektywne pisanie w komunikacji wewnętrznej, dostarczające wiedzę i narzędzia niezbędne każdemu specjaliście ds. komunikacji w organizacji.]

 

Jak najlepiej wykorzystać uczące się społeczności

Społeczność ucząca się to delikatna równowaga między krytycznym i wspierającym środowiskiem. Społeczność musi być na tyle krytyczna, aby rosnąć i rozwijać się, ale musi dbać o to, by nikt się nie zamknął. Aby zmaksymalizować proces uczenia się u społeczności, naukowcy stworzyli prosty cykl: krytyczne wysłuchanie, zastosowanie i refleksja.

Nowe informacje podlegają przesłuchaniu grupowemu/analizie. Pracując razem, społeczność ucząca się znajduje problemy, pułapki i rozwiązania dotyczące informacji a przeprowadzoną krytyczną analizę i nowo odkryte strategie stosuje w miejscu pracy. Po zastosowaniu, ucząca się społeczność dokładnie zastanawia się nad nowym działaniem, aby ustalić, czy ich cele zostały osiągnięte i/lub gdzie można wprowadzić więcej ulepszeń.

Wyniki takiego procesu wielokrotnie jeszcze powtarzają ten cykl. Każde zastosowanie cyklu tworzy lepsze rozwiązania do wdrożenia i wzmacnia uczącą się społeczność.

Niezależnie od wielkości i branży, społeczność ucząca się jest podstawowym zasobem dla każdej firmy, która chce, aby wszyscy pracowali we współpracy w celu rozwiązania problemów i osiągnięcia nowych celów.

Zastanów się, w jaki sposób społeczność uczących się może przynieść korzyści firmie i zespołowi. Dzięki temu odkryjesz sposoby, dzięki którym pracownicy będą bardziej współpracować i będą bardziej produktywni.

 

Artykuł ”Build Learning Communities for a Stronger Workforce” został opublikowany na stronie www.worqiq.com

Blake Beus jest dyrektorem Learning Solutions w Allen Communication Learning Services z dużym doświadczeniem w dziedzinie opieki zdrowotnej i usług finansowych. To, co Blake najbardziej lubi w jego roli w Allen, pomaga organizacjom wdrażać inicjatywy, które mają realny wpływ na biznes.

 

Ilustracje: “Icon made by Freepik from Flaticon.com”

Share on Facebook4Share on LinkedIn4Tweet about this on Twitter