w Efektywność komunikacji, Kultura organizacyjna, Mierzenie komunikacji, Zarządzanie komunikacją

pictureZ definicji strategia jest „planem działania na wysokim poziomie w celu osiągnięcia długoterminowego lub ogólnego celu”. W dosłownym tłumaczeniu z greckich korzeni oznacza „sztukę dowodzenia oddziałami; urząd generała, dowództwo, generał”. Dlatego aby działać strategicznie jako specjalista ds. komunikacji należy koncentrować się na umożliwianiu realizowania strategii organizacji – krótko mówiąc, na pomocy swojemu pracodawcy (lub klientowi) w dotarciu tam, dokąd zmierza. Ale, co więcej, chodzi również o przejęcie prowadzenia.

To słowo – umożliwianie – jest naprawdę ważne. To dlatego istniejemy. Jako funkcja wsparcia, istniejemy tylko po to, aby pomóc organizacji osiągnąć to, czego potrzebuje. To jest nasz powód istnienia i jest czymś, o czym musimy nieustannie przypominać. Jeśli tego nie robimy, nie dodajemy wartości.

Nie jesteśmy wynagradzani za tworzenie szczęśliwego miejsca pracy, dostarczanie pięknych treści lub nagradzanych kanałów (choć oczywiście te rzeczy mogą pomóc organizacji w osiągnięciu jej celów). Naszą najważniejszą rolą jest informowanie, motywowanie i inspirowanie pracowników, aby mogli wypełniać swoje role najlepiej jak potrafią i przyczyniać się do sukcesu organizacji. Istniejemy, aby kierować organizacją w jej podróży (a podstawa organizacji to nic innego jak zbiór osób pracujących na rzecz wspólnego celu) oraz aby tworzyć odpowiednie warunki do odnoszenia sukcesu.

Kierowanie się strategią oznacza utrzymywanie patrzenia w kierunku celu wyższego rzędu. Nie chodzi o to, co produkujemy (nasze wyniki), ale o to, czy pomagamy organizacji iść naprzód (dostarczać wyniki). Tak więc, aby kierować się strategią, należy zacząć od tego końca.

Na „Accelerate”, czterodniowym kursie Gatehouse prowadzonym w połączeniu z Institute of Internal Communication, rozpoczynamy od rozważenia celów i priorytetów organizacji.

Co organizacja stara się dla siebie osiągnąć? Dokąd zmierza w średnim i długim okresie?

Dlaczego istnieje?

Jakie są jej główne priorytety?

Jakie są największe szanse i wyzwania, z którymi zmierzy się w realizacji swoich celów?

Jakie postępy poczyniono w jej podróży?

Te pytania powinny być naszą obsesją jako nadawców komunikatów wewnętrznych. Dopiero gdy znamy odpowiedzi, powinniśmy zapytać: co możemy – jako nadawcy – zrobić, aby pomóc?

Kierowanie się strategią oznacza przyjęcie ogólnych celów organizacyjnych i przełożenie ich na wyniki komunikacji wewnętrznej. Wszystko zależy od dopasowania. Mając jasny obraz tego, co stara się osiągnąć organizacja, trzeba zadać sobie pytanie, co można zrobić, aby przesunąć wskaźnik? Jeśli celem jest zwiększenie przychodów, należy zapytać, co komunikacja wewnętrzna może zrobić, aby zwiększyć sprzedaż? Jeśli efektywność kosztowa ma kluczowe znaczenie, co można zrobić, aby zaoszczędzić pieniądze? Jeśli ekspansja geograficzna jest najwyższym priorytetem, jak można ją wspierać?

Jest wiele rzeczy, które możemy zrobić, aby przesunąć ten wskaźnik – skuteczna komunikacja buduje świadomość i promuje zrozumienie wśród pracowników i nieuchronnie koncentruje się tutaj na dużej części naszej pracy. Ale czy to wszystko dodaje wartości? Wyniki wykraczają poza to i często są dotyczą zachowań. Podsumowując, trzeba rozważyć to, co pracownicy powinni myśleć i czuć, a jeszcze lepiej zastanowić się, co jest im potrzebne. Działamy w biznesie zmian zachowań.

Dla mnie kierowanie się strategią nie oznacza posiadania grubego dokumentu na temat strategii (chciałbym jednak zobaczyć bardziej rozbudowane planowanie komunikacji wewnętrznej), ale zapewnienie jak najwięcej z tego, co robisz – odnośników do celów i priorytetów organizacji. Jeśli dostarczamy wyniki, które to umożliwiają, trudno jest nam zarzucić, że nie kierujemy się strategią ani nie kwestionujemy naszej wartości.

 

Artykuł ”What do we mean when we talk about strategic internal communication?” został opublikowany na stronie www.gatehouse.co.uk .

pictureLee Smith jest współzałożycielem firmy Gatehouse, obecnie części Gallagher. Jako część firmy z listy Fortune 500 z biurami w 33 krajach, doradza największym i najbardziej złożonym organizacjom na świecie, jak angażować, motywować i inspirować swoich pracowników.
Ponad połowę życia spędził w branży komunikacyjnej – w ciągu ponad trzech dekad kariery zajmował się zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną komunikacją oraz pełnił role w firmach i agencjach.

 

Ilustracje: “Icon made by Freepik from Flaticon.com