w Badania, Efektywność komunikacji, Kultura organizacyjna, Zaangażowanie i komunikacja

pictureTym, czym wyróżniają się firmy o wysokiej efektywności pośród konkurencji, jest wytworzenie odpowiedniej kultury, sprzyjającej motywowaniu pracowników. Ostatnie badania pozwoliły na znalezienie 3 cech odpowiedzialnych za powstanie „zwycięskich” kultur pracy oraz na opracowanie 7 kroków, którymi powinni podążać wszyscy menedżerowie w zarządzaniu swoimi zespołami.

W ciągu ostatnich dwóch dekad Adrian Gostick i Chester Elton, założyciele The Culture Works, przeprowadzili obszerne badania dotyczące kultury, zaangażowania i transformacji w miejscu pracy. Do udziału zaproszono ponad 300 000 pracowników z firm najbardziej podziwianych na świecie. Jak się okazało, jednocześnie część z tych organizacji była dysfunkcyjna – zmagały się w owym czasie ze sporymi zmianami wewnętrznymi i walką z konkurencją, a jednocześnie starały skupić się na stworzeniu spójności całego zespołu oraz na swojej wizji i wartościach. Jednak, mimo tak niesprzyjających warunków, organizacje znacznie się rozwinęły, nie tylko wyprzedzając inne firmy, ale także osiągając nadzwyczaj wysoki poziom zaangażowania pracowników. Współpracując z Willis Towers Watson, Gostick i Elton przedstawili dane, które obrazują cechy organizacji o wysoko efektywnej kulturze oraz wpływ menedżerów na jej kreowanie.

 

E+E+E

Willis Towers Watson wyłonił z globalnej bazy danych 25 firm różnych specjalizacji, które cieszyły się ostatnimi czasy wysoką efektywnością – organizacje te osiągnęły niemal 3 razy lepsze wyniki finansowe w porównaniu do swojej konkurencji. Badanie wykazało, że o ich sukcesie zadecydowała postawa menedżerów, którzy dbali w swoich zespołach o wytworzenie środowiska współpracy i dobrego samopoczucia. Pracownicy w takich organizacjach byli bardziej zmotywowani, czuli przywiązanie do firmy i chęć do pracy. Kluczem do sukcesu było zbudowanie kultury E+E+E: angażującej (ang. Engaged), dającej szereg możliwości (ang. Enabled) oraz dostarczającej mnóstwa energii (ang. Energized). Te trzy czynniki miały istotny wpływ na dwukrotną przewagę nad firmami, które (mimo także sporego zaangażowania pracowników) nie cieszyły się efektywnościowo ukształtowaną kulturą, a także trzykrotną przewagę nad firmami o niskim zaangażowaniu. Poziom zysku z działalności operacyjnej organizacji o kulturze E+E+E wynosił ponad 27%. Świadczy to o skutecznym zarządzaniu oraz zadowoleniu klientów – z pewnością jest też warte przyjrzenia się temu bliżej.

 

7 kroków

Gostick i Elton, w oparciu o dane z przeprowadzonych badań, opracowali listę umiejętności, jakimi charakteryzowali się menedżerowie firm o kulturach wysokiego zaangażowania, dających wachlarz możliwości i pobudzających do pracy. Przedstawione zasady opierają się na budowaniu więzi międzyludzkich, rozwijaniu potencjału pracowników oraz skupianiu się w swoich dążeniach na potrzebach klientów.

1. Zdefiniuj płonącą platformę

Pracownicy zwykle nie są odpowiednio przygotowani na nadchodzące w organizacji zmiany. Wymagają jasnego poinformowania i wytłumaczenia sytuacji, w jakiej znajduje się firma. Wielu menedżerów wprowadza od razu swoje pomysły i strategie, oczekując od pracowników lepszych rezultatów. W kulturze o wysokiej wydajności, charakteryzującej się podejściem E+E+E, menedżerowie określają wyraźnie wizję i cel, a także wzbudzają poczucie odpowiedzialności wśród pracowników – są oni świadomi konieczności zmiany oraz wiedzą, jaka klęska grozi firmie w przypadku zaniechania działań.

2. Wytwórz skupienie na kliencie

Pośród badanych organizacji menedżerowie skutecznie przekonywali pracowników, by skupiali się w swojej pracy na oczekiwaniach klientów. Doprowadziło to nie tylko do wzrostu zadowolenia z produktów i usług, ale także zapewniło pracownikom łatwość w podejmowaniu właściwych decyzji i pobudzało do działań.

 

[Zapraszamy na szkolenie: Design thinking: projektowanie efektywnej komunikacji, dostarczające wiedzę i narzędzia niezbędne każdemu specjaliście ds. komunikacji w organizacji.]

 

3. Rozwijaj zwinność

W świecie coraz szybszych zmian, najlepiej prosperujące firmy to te, u których pracownicy i klienci dostrzegają zdolność radzenia sobie z nowymi wyzwaniami. Zwinność jest obecnie jedną z najbardziej pożądanych umiejętności zarządzania, co jeszcze kilka lat temu nie było tak mocno dostrzegalne.

4. Dziel się wszystkim

Kultura, która prowadzi do wysokiej efektywności, jest kulturą opartą na szczerych zachowaniach i jasnej, niemalże ciągłej komunikacji. Menedżerowie dzielą się nawet najtrudniejszymi prawdami z pracownikami tak szybko, jak to tylko możliwe, a także zachęcają do dyskusji nawet wtedy, gdy zagraża to harmonii w organizacji. Pracownicy wysoko cenią sobie uczciwość i otwartość przełożonych, a to ma swoje przełożenie na obopólne zaufanie w pracy.

5. Współgraj z talentem

Menedżerowie w wysoko angażujących kulturach inaczej wypowiadali się na temat swoich pracowników niż menedżerowie z równoległych firm o mniejszej wydajności. W wywiadach z autorami często mówili o sukcesie jako o wyniku pomysłowości i talentu swoich podwładnych, a nie o własnych zasługach. W rezultacie członkowie zespołu byli traktowani bardziej jak partnerzy, którym z chęcią stwarza się możliwości rozwoju.

6. Zbuduj mocne więzi

W kulturach badanych firm autorzy spotkali się z wysokim poziomem uznania i koleżeństwa, a także ze świetną obsługą klienta i innowacyjnością. Panowała atmosfera precyzji pracy, empatii i przynależności. Członkowie zespołu wykazywali dobrą wolę, spędzali ze sobą dużo czasu i dziękowali sobie wzajemnie za wsparcie w realizacji celów organizacji.

7. Ustanów wyraźną odpowiedzialność

Na samym końcu: menedżerowie kultur o wysokiej wydajności osiągali lepsze wyniki w zakresie rozliczania swoich podwładnych. Duży odsetek pracowników stwierdził, że ma jasno określony zakres obowiązków, dostarczono im niezbędnych do ich wykonywania narzędzi i otrzymali stosowne wynagrodzenie. Tacy pracownicy są świadomi swoich możliwości, wiedzą, że mają zapewnione warunki do pracy i czują się nagrodzeni, gdy widzą jej końcowe efekty.

 

Dobrze przemyślana strategia, jakość produktów czy ceny nie decydują o powodzeniu – liczy się przede wszystkim angażująca kultura. Członkowie organizacji powinni pracować w środowisku zapewniającym szereg możliwości i dostarczającym energii do realizacji codziennych zadań. Dużą rolę w kreowaniu kultury E+E+E odgrywają menedżerowie. To w ich kwestii leży odpowiednie przygotowanie zespołu do nadchodzących zmian, wspieranie i rozwój umiejętności pracowników oraz docenianie każdego wysiłku. Środowisko pracy, gdzie wszyscy traktują się partnersko i darzą zaufaniem, pozwala menedżerom kierować działania zgodnie z oczekiwaniami klientów, czego efektem są zysk oraz wysoki poziom zadowolenia i motywacji.

Gostick i Elton zgodnie twierdzą, że wszystko można łatwo skopiować od innych firm – wszystko, oprócz wysoko angażującej pracowników kultury.

 

Anna Udała jest redaktorką Komunikatu.

 

Raport „CULTURE EATS STRATEGY FOR BREAKFAST New Study Illustrates the ‘How to’ in Building High-Performance Cultures” można zobaczyć pod tym adresem.

Ilustracje: „Icon made by Freepik from Flaticon.com”